Hva er psykomotorisk fysioterapi?
En psykomotorisk fysioterapeut er en fysioterapeut med 1,5 års videreutdanning.
Denne videreutdanningen gir kompetanse innen psykologi og psykiatri,
og hvordan man ved tilnærming gjennom kroppen behandler sammensatt
smerteproblematikk av psykosomatisk årsak.
Hva gjør en psykomotorisk fysioterapeut?
Utreder og behandler muskel- og skjelettplager med psykosomatisk årsak
Eksempler på dette kan være spenningsproblematikk, hodepine, svimmelhet
og utbrenthet/tretthet
Jobber ut fra at følelser, respirasjon og muskulatur er elementer
som gjensidig påvirker hverandre i kroppen
Bruker kroppslig tilnærming for å bedre helse og funksjon